Tuulivoima – hyödyt, haitat & tuotanto Suomessa

21.07.2021

Tuulen voima on ymmärretty jo ammoisista ajoista lähtien. Ensin alettiin hyödyntää tuulta purjeissa, ja sittemmin keksittiin, että tätä liikettä voidaan muuntaa myös liike-energiaksi. Näin syntyivät ensimmäiset tuulimyllyt, joissa tuulivoimalla pyöritettiin raskaita myllyn kiviä jauhojen jauhamiseksi.

Tuulimyllyjä on myös voitu käyttää pumpun voimanlähteenä, kun vettä on pitänyt pumpata vähän syvemmältä. Nykyään tuulimyllyjä käytetään enimmäkseen sähköntuotantoon. Tuulivoimalla on monia etuja, kuten tätä artikkelia lukiessasi varmasti tulet huomaamaan, ja siksi kannattaakin harkita tuulivoimaan vaihtamista. Tällä hetkellä markkinoilta löytyy useita sähköyhtiöitä, joilta voi ostaa täysin tuulivoimaa hyödyntävän sähkösopimuksen – tunnetuimpana näistä ehkäpä pelkästään tuulivoimaan keskittynyt Ilmatar.

Mistä tuulivoiman sähkö tulee?

Kuten jo todettiin, tuulivoimalan tarkoituksena on napata tuulen energia ja muuntaa se liikkeeksi, josta sittemmin saadaan sähköä. Monien muiden uusiutuvien sähkön tuotantolaitosten tavoin myös tuulivoima hyödyntää sähkömagnetismin lakia, eli liikkuva magneetti tuottaa sähkövirtaa. Sama toimintaperiaate on muun muassa polkupyörän dynamossa.

Tuulivoimalassa roottori pyörittää generaattoria, jossa liikkuva magneetti tuottaa sähköä, joka puolestaan sitten johdetaan verkkoon. Itse roottorin ja generaattorin välillä on vaihdelaatikko, jonka avulla generaattonissa olevan magneetin liikettä voidaan säädellä. Tavoitteena on pitää liike vahvana ja ennen kaikkea tasaisena. Vaihdelaatikko voi myös hidastaa magneetin pyörimistä, mikäli tuulen nopeus on yli 80 km/h.

Tuulivoiman edut ja haitat

Tuulivoima on yksi puhtaimmista sähkön tuotantotavoista. Tuuli on niin valtava luonnonvara, että tuulet tuottavat vuorokaudessa 35 kertaa niin paljon energiaa kuin mitä ihmiset vuorokaudessa käyttävät. Tuuli on täysin uusiutuva luonnonvara eikä tuulivoimalan pyöriessä synny yhtään päästöjä, minkä johdosta tuulivoima on täysin uusiutuvaa ja päästötöntä.

Mikäli moderni tuulipuisto sijoitetaan esimerkiksi tuuliselle rannikolle, saadaan tuulesta paljon enemmän energiaa irti verrattuna sisämaahan. Tällaisten tuulivoimaloiden huolto on myös melko yksinkertaista, eli voimalan ylläpitokustannukset ovat minimaaliset; tuuli tekee lähes 100-prosenttisesti kaiken työn muuntaessaan tuulen sähköksi.

Tuulivoimaloiden ja varsinkin isompien tuulivoimalapuistojen kohdalla vastustaminen perustuu yleensä mielikuviin ja subjektiivisiin kokemuksiin. Osan mielestä tuulivoimalat ovat rumia ja pilaavat maisema-arvon. Tuulivoimalla tuotettu sähkö koetaan kalliiksi, koska perinteisesti tuulivoimalan pystyttämiseen on tarvittu valtion rahoitusapua. Tämä on kuitenkin vanhentunut kuva, sillä Suomessa oli vuonna 2019 yli 300 tuulivoimalaa, jotka tuottivat sähköä ilman mitään valtion tukia.

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoimalan rakentamiseen käytetyt materiaalit ovat nykyään helposti kierrätettäviä: terästä ja lasikuitua. Sementtiä kuluu vähän, mikä on sementin valmistuksessa tapahtuvia päästöjä ajatellen hyvä asia. Kun mylly on saatu pystyyn, siivekkeet myös kestävät säällä kuin säällä yli kaksi vuosikymmentä, eli niitä ei juurikaan tarvitse uusia.

Isommat tuulipuistot ovat herättäneet ympäristöhuolia eteenkin muuttolintujen lentoreitille osuessaan. Linnut eivät ole oppineet havaitsemaan pyörivää tuulimyllyä ja lintuja saattaa kuolla useita kymmeniä yhteentörmäyksen sattuessa. Isompia tuulipuistoja ei tämän takia pyritä rakentamaan sellaisille reiteille, joita varsinkin uhanalaiset muuttolinnut käyttävät.

Tuulivoima Suomessa ja sen tulevaisuus

Suomessa tuulivoimaloiden kasvava määrä aiheutti vuonna 2020 sen, että sähkön pörssihinta kääntyi miinusmerkkiseksi ensimmäistä kertaa koskaan. Syynä tähän oli Atlantilla raivoava myrsky, jonka tuulet kantoivat myös Suomeen saakka. Lisääntyvä tuulivoima tulee siis hyödyttämään sähkön kuluttajia pitämällä hinnat kurissa.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa sähköyhtiöt tekevät sopimuksia maanviljelijöiden kanssa pellon reunaan pystytettävistä tuulimyllyistä. Monille maanviljelijöille tämä on toivottu ja vakaa lisätienisti. Pientuottajaksi voi ryhtyä Suomessakin, mutta tuulivoimaloita ei tässä tarkoituksessa ole vielä nähty. Niiden hintojen lasku ja alati myönteisemmät asenteet saattavat kuitenkin muuttaa asian seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Alan näkymät ovat siis hyvät, vaikka pientuotantoa saadaankin vielä odotella. Suomessa kuitenkin on paljon rantaviivaa ja melko tuulista, joten tuulivoima on erittäin edullinen investointi kotimaiseen uusiutuvaan ja päästöttömään sähköön.