• Etusivu
 • /
 • Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Comperion Oy
Y-tunnus: 2933035-3
Osoite: Kampinkuja 2
Postinumero: 00100
Postitoimipaikka: Helsinki
Sähköpostiosoite: info@sahkon-kilpailutus.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Comperion Oy
Nimi: Ilkka Ollikainen
Osoite: Kampinkuja 2
Postinumero: 00100
Postitoimipaikka: HELSINKI
Sähköposti: info@sahkon-kilpailutus.fi

3. Yleistä & rekisterin käyttötarkoitus

Verkkosivuston käyttäjien tietoja kerätään yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävien sopimusten käytäntöön panemiseksi. Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella ja sitä tarvitaan asiakkaan yksilöintiä varten, jotta asiakkaan Palvelussa tekemät sopimukset voidaan panna käytäntöön Palvelun yhteistyökumppaneiden kanssa. Tietoja voidaan käyttää myös Comperion Oy:n toiminnan kehittämistä, tilastointia, reklamaatioiden käsittelyä ja palvelujen kehittämistä varten. Tietoja voidaan käyttää myös muistutuksiin ja neuvontaan kesken jääneiden tilausten kohdalla. Tietoja ei käytetä muuhun tilauksen toimittamisen jälkeiseen suoramarkkinointiin ilman erikseen annettua myöntymystä.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen viimeistelyyn ja täytäntöön panemiseksi. Rekisterinpitäjä kerää henkilötietoja sähköyhtiöiden lukuun sekä omiin tarkoituksiinsa, kuten tilastointia, palvelun kehittämistä ja asiakasviestintää varten. Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia tietoja, jotka voivat olla yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön ja muodostaa näin ollen henkilötietoja ja henkilötietojen muutostietoja:

 • Asiakkaan tiedot
  • Tilatun sähkösopimuksen tiedot
  • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Laskutusosoite
  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Haluttu laskutustapa
 • Tiedot kohteesta, jonne sähkösopimus hankitaan
  • Postinumero
  • Paikkakunta
  • Osoite
  • Kilpailutushetkellä voimassa oleva sähkönmyyjä sekä verkkoyhtiö
  • Tiedot arvioidusta vuosittaisesta sähkönkulutuksesta
  • Haluttu aloituspäivämäärä uudelle sähkösopimukselle

Edellä mainitut rekisteriin kerättävät tiedot koskevat ainoastaan Sivustolla tilattuja sähkösopimuksia. Kun asiakas siirtyy tilaamaan sähkösopimusta Sivustolla olevan linkin kautta suoraan sähköyhtiön omaan verkkopalveluun, ei edellä mainittuja rekisteritietoja kerätä eikä tallenneta. Sähköyhtiöiden omilla sivustoilla tehtyjen sopimusten asiakastiedot eivät myöskään siirry Palvelun ylläpitäjille.

Edellä mainittuja henkilötietoja käytetään Sivustolla tehtyjen sähkösopimusten toimeenpanemiseksi ja keskeneräisten tilausten viimeistelemiseksi. Suostumalla Sivuston käyttöehtoihin ja tilaamalla Sivuston kautta sähkösopimuksen suostut tietojen luovuttamiseen yhteistyökumppaneillemme sopimusten toteuttamiseksi ja kesken jääneiden tilausten viimeistelemiseksi.

Tietoja saatetaan myös väliaikaisesti luovuttaa välttämätöntä tiedon varastointia ja prosessointia varten alihankkijoidemme palveluihin (esim. pilvitallennuspalvelut, hosting, sähköpostipalvelut). Nämä palvelut ovat sopimussuhteessa kanssamme, joten tietoja ei saa luovuttaa eteenpäin muita tarkoituksia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistautumistiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
  • Yhteystiedot
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Muut tiedot
  • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Tunniste- ja yhteystietojen antaminen on välttämätöntä, kun sähkösopimus tilataan Palvelun sivustolla sijaitsevan lomakkeen kautta.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten reklamaatioiden ja epäselvyyksien selvittämiseksi tai asiakaspalvelun ja tilastoinnin kehittämiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Palvelun järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastietoja.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerättävät tiedot kerätään henkilöltä itseltään Sivuston sähköisten lomakkeiden avulla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjälle kuuluvista muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta ja henkilötietoihin liittyviä palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten mm. luottotietoihin keskittyvältä Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai Väestörekisterikeskukselta.

Lomakkeiden kautta annettujen tietojen lisäksi käyttäjistä voidaan myös kerätä seuraavia tietoja:

 • Muut tiedot
  • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoihin on suora pääsy vain Sivuston ylläpitäjillä ja työntekijöillä sekä sähköyhtiöille, joiden kanssa Sivustolla on yhteistyösopimus ja joiden sähkösopimusta asiakas on tilaamassa. Tietoihin voi olla myös pääsy henkilöillä, jotka ovat Sivuston yhteistyökumppaneita ja joiden pääsy tietoihin on tarpeellista Sivuston toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja luovutetaan tarpeen mukaan tahoille, joilla on oikeus näiden tietojen saantiin. Tällaisia tahoja voivat olla mm. toimivaltaiset viranomaiset.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja saatetaan kuitenkin joissain tapauksissa tallentaa tai prosessoida EU- ja ETA -alueen ulkopuolisissa palveluissa (esim. hosting, Google Cloud). Tällaisissakin tapauksissa tietojen tallennus ja prosessointi tapahtuu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Muut analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä. Analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet.

Käytämme Hotjar seurantatyökalua, jotta voimme paremmin ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja muokata kauppamme asiakaskokemusta tätä mukaa paremmaksi. Hotjar on teknologiapalvelu, joka auttaa meitä ymmärtämään asiakkaidemme kokemusta (esim. kuinka pitkään käyttäjät milläkin sivulla viettävät aikaa, mitä linkkejä he painavat, mitä asiakkaat tekevät ja eivät tee jne) ja tämä palaute auttaa meitä parantamaan ja ylläpitämään kauppamme toimintaa. Hotjar käyttää evästeitä ja muita teknologioita kuten paikallista varastoa kerätäkseen tietoa ja laitetietoja (erityisesti laitteen IP-osoite) asiakkaamme käyttäytymisestä Sivustolla, ja nämä tiedot kerätään ja säilytetään ainoastaan anonymisoidussa muodossa. Muita kerättyjä tietoja ovat laitteen näytön koko, laitteen tyyppi, käytetty selain, IP-osoitteen sijainti (Maa, ei tarkempia tietoja) sekä kieli, jolla sivustoa mieluiten käytetään. Hotjar luo näistä tiedoista pseydonomisoidun käyttäjäprofiilin. Hotjar tai Sivusto ei koskaan käytä tätä tietoa identifioidakseen käyttäjiä tai yhdistäkseen tietoja tiettyyn käyttäjään. Halutaksesi lisätietoja klikkaa tästä.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen. Pyynnön tekijällä on velvollisuus todistaa luotettavasti hänen olevan henkilö, jonka tietoja tarkastuspyyntö koskettaa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.