Ydinvoima

21.07.2021

Atomin halkaiseminen 1940-luvulla oli tutkijoiden mukaan yhtä merkittävä keksintö kuin tulen kesyttäminen tai pyörän keksiminen: uraaniatomin halkaisusta syntyi valtavat määrät energiaa, jota voitiin käyttää – ei vain sodassa – mutta myös sähkön tuotannossa. Pelkästään ydinvoiman löytäminen on mullistanut sähköntuotannon, mutta sillä on vielä mahdollisuus parantaa miljardien ihmisten oloja.

Ydinvoima on tosin energiamuoto, josta on liikkeellä paljon mielipiteitä, mutta vähemmän faktaa. Siksi olemmekin koonneet tähän perustietoa ydinvoimasta ja siitä, miksi se kannattaa ottaa harkintaan miettiessäsi sähkösi alkuperää ja uutta sähkösopimusta valitessa.

Mistä ydinvoiman sähkö tulee?

Ydinvoimaa saadaan siis uraanista ja tarkemmin sanottuna sen halkeamisesta vapautuvasta energiasta. Tämä energia puolestaan tuottaa lämpöä. Koska atomin halkeaminen on ketjureaktio, tätä lämpöä vapautuu paljon. Lämpöenergiaa ei kuitenkaan pidetä sähkön tuotannossa kovinkaan hyödyllisenä noin itsessään. Siksipä tämä lämpö käytetään veden lämmittämiseen hieman isommassa kattilassa.

Lämmittämällä vettä se saadaan kiehumaan, josta syntyy puolestaan vesihöyryä. Vesihöyry taasen pyörittää kattilan yläpuolelle asennettua turbiinia. Tämän jälkeen toimintaperiaate on sama kuin vesivoimassa, eli turbiini pyörittää magneettia, joka sähkömagnetismin lain mukaisesti tuottaa sähkövirtaa. Tämä sähkövirtaa löytääkin sitten tiensä muuntajien ja sähköverkkojen kautta suomalaisten koteihin. Tuprutus, joka näkyy ydinvoimaloiden suurista piipuista on vesihöyryä.

Ydinvoiman edut ja haitat

Ydinvoima on alkuinvestointien jälkeen hyvinkin luotettava energianlähde. Niin kauan kun uraanin annetaan kuumentaa vettä, saadaan ydinvoimalasta sähköä. Koska piipuista ei tule ulos muuta kuin vesihöyryä, ydinvoima on sähköä tuottaessaan täysin hiilidioksidipäästötöntä. Fossiilisiin energialähteisiin verrattuna ydinvoima on myös aiheuttanut melko vähän henkilövahinkoja, mikä tosin johtuu pitkälti myös siitä, että ydinvoima on alle 100 vuotta vanha keksintö.

Ydinvoiman haittapuolet liittyvät ennen kaikkea sen jätteisiin. Tällä hetkellä ydinvoimalat säilyttävät jätteitään voimalan yhteydessä väliaikaisissa tiloissa, mutta juuri tässä piilee se ongelma: ne ovat väliaikaisia. Tällä hetkellä vain Suomeen on kaavailtu ydinjätteen pysyvää loppusijoituspaikkaa. Syy tähän on se, että Suomen kallioperä on vanhaa ja maa sijaitsee mannerlaattojen keskellä, joten ydinjäte saa olla täysin rauhassa onkalossaan hamaan tulevaisuuteen.

Toinen ydinvoiman haittapuoli on uraani, joka on melko kallista niin louhia kotimaasta kuin ostaa ulkomailtakin. Lähes kaikki maat ovat myös haluttomia myymään omaa uraaniaan. Uraani on lisäksi rajallinen luonnonvara, joten ydinvoimaa ei voi niinkään laskea uusiutuvaksi energiaksi, vaikka siitä ei hiilidioksidipäästöjä synnykään.

Ydinvoiman ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutukset ovat iso ydinvoimaa jarruttava tekijä. Monien elinaikana on tapahtunut kaksi vakavaa ydinvoimalaonnettomuutta, joiden varjo kantaa vielä tähänkin päivään. Ydinvoiman isoin ongelma on siitä syntyvä jäte ja sen turvallinen loppusijoitus, jota ei ole vielä toistaiseksi ratkaistu.

Itse sähköä tuottaessaan ydinvoima on kuitenkin ympäristöystävällinen energianlähde, sillä sen ainoat päästöt ovat vesihöyry. Uraaniakaan ei tarvita paljoa, sillä jo yhdellä kilolla on mahdollista tuottaa sähköä yhden länsimaalaisen kotitalouden tarpeisiin jopa 34 vuoden ajaksi. Tästä syystä ydinvoima on nykyään täydentävä energianlähde esimerkiksi vesivoimalle.

Ydinvoima Suomessa ja alan tulevaisuudennäkymät

Jahka ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua, ydinvoimalla on takuulla valoisa tulevaisuus ja sillä on mahdollista nousta suurimpien energianlähteiden joukkoon. Tämä myös pehmentäisi asenteita ydinvoimaa kohtaan, mikä on myös jarruttanut jo pelkästään ydinvoimasta keskustelua merkittävästi aina 2010-luvun loppuun saakka. Asenneilmapiiri on myös tehnyt hallaa Suomeen suunnitelluille uusille reaktoreille, jotka tuottaisivat energiaa entistä tehokkaammin ja enemmän.

Suomella on kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet saada merkittävät määrät sähköä ydinvoimasta. Jos ja kun turvallinen loppusijoituspaikka saadaan valmiiksi, voidaan ydinvoimaloita pitää päällä turvallisin mielin. Ydinvoiman kannatus on Suomessa myös nousussa, kun huoli ympäristöstä nimenomaan energiantuotantoa ajatellen on koko ajan vain isompi.