Verkkoyhtiöt huolehtivat sähköntoimitusten jatkumisesta väliaikaisesti, joten asiakkaiden sähköt eivät katkea. Verkkoyhtiö vastaa sähköntoimituksesta tilanteissa, jossa sähkönmyyntisopimukset päättyvät myyjästä johtuvasta syystä. Verkkoyhtiöt lähettävät asiakkaille erillisen ilmoituksen ja toimintaohjeet.

Energiavirasto kehottaa asiakkaita etsimään välittömästi uuden sähkönmyyjän ja solmimaan tämän kanssa sähkönmyyntisopimuksen. Uusi sopimus on tehtävä viipymättä, koska uusi sähkönmyyjä tarvitsee vähintään 14 vuorokautta sähköntoimituksen aloittamiseen.

Mikäli asiakkaat eivät löydä uutta sähkönmyyjää kolmen viikon kuluessa verkkoyhtiön ilmoituksen lähettämisestä, Energiavirasto voi siirtää päätöksellään asiakkaat verkkoalueen toimitusvelvollisen sähkönmyyjän asiakkaiksi. Tämä tarkoittaa yleensä merkittävästi markkinahintoja korkeampaa sähkön hintaa.

Asiakkailla ei ole oikeutta saada sähköä verkkoyhtiöltä tai Energiaviraston määräämältä myyjältä samalla hinnalla ja ehdoilla, joista he ovat sopineet Energia 247:n kanssa. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaisun tekee Energiavirasto.